Lịch công tác tuần từ 9/5/2016 đến 14/5/2016 
 Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tải lịch tuần