Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII 

 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 1. Cử tri Bùi Văn Hải, Hoàng Mạnh Châm - phường Đức Ninh Đông và một số cử tri phường Đồng Sơn đề nghị Tỉnh chỉ đạo giải quyết: sớm trao tiền thưởng cho các đối tượng người có công được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (trường hợp không đủ điều kiên để tặng huân, huy chương); giải quyết chế độ cho một số đối tượng được truy tặng huy chương 6 năm trước; bổ sung đối tượng gia đình có công, trường hợp trên 90 tuổi được hưởng chế độ kịp thời; thực hiện kịp thời chế độ cho dân công hoã tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; giải quyết kịp thời chế độ chính sách hỗ trợ người có công xây dựng nhà; giải quyết chế độ cho những người làm cung đường 20 thời chiến tranh.


Trả lời:


Đối với vấn đề giải quyết tiền thưởng cho các đối tượng người có công được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (trường hợp không đủ điều kiện để tặng Huân, Huy chương): Ngày 14/6/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, theo đó, hiện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã và đang thẩm định và ban hành quyết định trợ cấp một lần đối với các đối tượng đủ điều kiện được xác lập hồ sơ do các địa phương thụ lý và tập hợp chuyển đến. Đồng thời, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội gửi 01 bộ danh sách và quyết định trợ cấp một lần của đối tượng đề nghị Sở Tài chính tham mưu kinh phí trợ cấp. Vì vậy, tiền trợ cấp (tức là tiền thưởng) sẽ được chi trả cho đối tượng sau khi UBND tỉnh bố trí theo đề nghị của Sở Tài chính và cấp về cho các địa phương chi trả.
Đối với ý kiến của cử tri: đề nghị giải quyết chế độ cho một số đối tượng được truy tặng Huy chương 6 năm trước; giải quyết chế độ cho những người làm cung đường 20 thời chiến tranh do còn nêu chung chung, vì vậy, đề nghị cử tri nêu rõ hoặc liên hệ UBND xã nơi cư trú để được hướng dẫn hoặc trả lời cụ thể.
Đối với kiến nghị thực hiện kịp thời chế độ cho dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg: Ngày 16/12/2015 Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, theo đó, việc xét duyệt, thẩm định cấp giấy xác nhận cho người có tham gia dân công hỏa tuyến, ra quyết định trợ cấp một lần và tổ chức chi trả trợ cấp một lần do Bộ chỉ huy Quân sự chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Vấn đề cử tri phản ánh, đề nghị cử tri liên hệ Ban chỉ huy Quân sự thành phố hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để được trả lời cụ thể.
Về đề nghị giải quyết kịp thời chế độ chính sách hỗ trợ người có công xây nhà ở: Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan như: Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố,…kịp thời triển khai thực hiện. Tính đến nay, số gia đình người có công với cách mạng đề nghị hỗ trợ nhà ở toàn tỉnh với danh sách đã được phê duyệt trên 14.500 trường hợp, tuy nhiên hiện mới hỗ trợ kinh phí cho gần 4.000 trường hợp và các sở, ngành, đơn vị liên quan đã có nhiều văn bản đề xuất đến bộ ngành để trình Chính phủ kịp thời hỗ trợ kinh phí, nhưng đến nay Trung ương chưa cấp kinh phí. Vì vậy, vấn đề cử tri phản ánh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản đề nghị Chính phủ sớm cấp kinh phí để triển khai.


(Theo Công văn số 1329/SLĐTBXh-NCC ngày 29/9/2017 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội)


2. Cử tri Dương Thế Hiệu - TDP 8, Nguyễn Hữu Thiệu - TDP 11 của phường Đồng Sơn: đề nghị Tỉnh nghiên cứu điều chỉnh hình thức thẩm tra cung cấp số liệu dẫn chứng từ các đồng đội cũ để làm hồ sơ thương binh, công nhận lão thành cách mạng cho những người bị thất lạc hồ sơ gốc.


Trả lời:


Hiện nay, việc giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và cán bộ lão thành cách mạng (người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945) được quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và hướng dẫn tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng và thân nhân. Ngoài ra, việc giải quyết chế độ đối với liệt sỹ và thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ được quy định và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT/BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng. Vấn đề cử tri kiến nghị, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ghi nhận và sẽ đề xuất với bộ ngành liên quan xem xét.


( Theo Công văn số 1329/SLĐTBXh-NCC ngày 29/9/2017 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội)


3. Cử tri Nguyễn Văn Lép - TDP 7, phường Đồng Sơn đề nghị Tỉnh duy trì phụ cấp chế độ cộng tác viên dân số và vệ sinh môi trường ở các tổ dân phố.


Trả lời:


Từ năm 2016 trở về trước, chế độ phụ cấp cho cộng tác viên Dân số - KHHGĐ thôn, ấp, bản, làng được hưởng từ ngân sách Chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ. Tuy nhiên, ngày 25/10/2016, Bộ y tế đã có Công văn số 7715/BYT-TCDS về việc dự kiến một số nội dung cho công tác DS-KHHGĐ và Công văn số 1376/BYT-TTDS ngày 22/3/2017 về việc kế hoạch năm 2017 về công tác DS-KHHGĐ, theo đó, các hoạt động về công tác DS-KHHGĐ năm 2017 trong đó có chỉ phụ cấp cho cộng tác viên dân số được chi trả từ ngân sách địa phương.
Ngày 10/7/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2498/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ do địa phương thiếu nguồn thuộc ngân sách tỉnh năm 2017 để cấp kinh phí chi trả phụ cấp năm 2017 cho cộng tác viên dân số tại các thôn, bản trên địa bàn tỉnh là 2.085 triệu đồng và đã được cấp về địa phương để thực hiện việc chi trả.


(Theo Công văn số 1613/SYT-KHTC ngày 29/9/2017 của Sở Y tế)


4. Cử tri phường Hải Thành đề nghị Tỉnh quan tâm, đôn đốc, sớm giải quyết về đề nghị công nhận Anh hùng cho đồng chí Nguyễn Như Đạt - Nguyên Đại đội Phó F73 và F73 danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang (đã làm hồ sơ từ năm 2004).


Trả lời:


Vấn đề công nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho cá nhân ông Nguyễn Như Đạt, nguyên Đại đội Phó F73 và tập thể đơn vị F73 đã được tỉnh trình năm 2000, nhưng không được Trung ương công nhận. Hiện nay, Bộ Chính trị đã có chủ trương tiếp tục xét phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống pháp, chống Mỹ, đề nghị gia đình và đơn vị liên hệ với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới để được hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét.


(Theo Công văn số 1420/SNV-VP ngày 20/9/2017 của Sở Nội vụ)


5. Ý kiến của các cử tri về các vấn đề giao thông:


- Cử tri Hoàng Mạnh Châm - phường Đức Ninh Đồng: đề nghị Tỉnh quan tâm, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường Phạm Văn Đồng; đầu tư xây dựng vòng xuyến, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại một số vị trí đường giao nhau như: ngả tư gần trụ sở phường Đức Ninh Đông - Cục Thuế...; nâng cấp, sửa chữa, lắp đặt hệ thống thoát nước đường Lê Lợi (từ cống 10 đến điểm giao nhau với đường sắt); có giải pháp tiêu thoát nước tại một số con đường mới nâng cấp để tránh gây ứ đọng nước và ngập lụt cục bộ đối với nhà dân.
- Hiện nay, đường Hoàng Diệu, Tôn Đức Thắng và một số tuyến đường lớn khác trên địa bàn phường Nam Lý; đường Lý Thái Tổ phường Bắc Nghĩa chưa có hệ thống thoát nước. Đề nghị Tỉnh Quan tâm đầu tư xây dựng (cử tri phường Nam Lý, Bắc Nghĩa).
- Đoạn cuối đường Tôn Đức Thắng (gần tiếp giáp đường tránh thành phố), hiện nay hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, đèn chiếu sáng không ổn định... gây mất an toàn giao thông. Đề nghị Tỉnh kiểm tra nâng cấp, sửa chữa (cử tri phường Nam Lý).


Trả lời:


- Đối với tuyến đường Phạm Văn Đồng: Sở GTVT đã đề xuất đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường trong dự án Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ, thực hiện trong giai đoạn 2017-2020; dự kiến dự án sẽ được khởi công xây dựng vào Quý I/2018. Đối với các vị trí giao nhau trên tuyến, trong quá trình lập hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công, Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ lưu lượng, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông để đề xuất thiết kế các nút giao hoặc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông.
- Đối với tuyến đường Tôn Đức Thắng: tuyến đường này trước đây thuộc Dự án Đường Trần Hưng Đạo kéo dài - đoạn từ Chợ Ga đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, thành phố Đồng Hới, được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2690/QĐ-CT ngày 30/10/2012 và phê duyệt phân kỳ đầu tư tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 với kinh phí thực hiện giai đoạn 1 của dự án là 34,48 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện dự án, do vướng mắc về GPMB và thiếu vốn nên đến nay dự án mới chỉ thi công được phần mặt đường BTN trong phạm vi không GPMB với bề rộng mặt đường 9m; vì vậy, UBND tỉnh đã cho phép dự án tạm dừng thi công theo hiện trạng, hoàn thiện các hạng mục còn lại để đảm bảo ATGT và đảm bảo thoát nước tạm thời trong giai đoạn này (Thông báo số 1569/TB-VPUBND ngày 14/8/2014 của Văn phòng UBND tỉnh). Đối với đoạn còn lại, trong điều kiện ngân sách địa phương hiện nay đang còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa thể bố trí kinh phí để đầu tư hoàn thiện ngay được, Sở GTVT sẽ xây dựng kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh từng bước đầu tư nhằm dần hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
- Đối với hệ thống thoát nước các tuyến đường Lê Lợi, Hoàng Diệu, Tôn Đức Thắng, Lý Thái Tổ: Đường Lê Lợi (dài 3,3km) và Lý Thái Tổ (dài 3,7km) thuộc Đường tỉnh 570B; hiện tại đoạn từ Quảng Bình Quan đến Cống Mười (dài khoảng 700m) đã được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước dọc (thuộc phạm vi Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới do Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình làm chủ đầu tư, thực hiện từ nguồn vốn vay WB, hoàn thành vào tháng 11/2014). Đường Hoàng Diệu thuộc Đường tỉnh 567, hiện tại chỉ mới có hệ thống thoát nước thải R3, chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mặt. Đường Tôn Đức Thắng hiện đang sử dụng hệ thống thoát nước tạm thời do dự án Đường Trần Hưng Đạo kéo dài - đoạn từ Chợ Ga đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đang dừng thi công. Hiện tại, mỗi khi mưa lớn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số vị trí, nguyên nhân chính là do chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, đặc biệt theo thời gian dân cư sống hai bên tuyến ngày càng tăng, nhà dân xây dựng cao hơn mặt đường nên không kịp thoát nước mặt, vì vậy cần thiết phải xây dựng hệ thống thoát nước dọc không những trên các tuyến đường này mà còn trên toàn bộ hệ thống đường của thành phố. Tuy vậy, do điều kiện ngân sách địa phương hiện nay đang còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa thể bố trí kinh phí để đầu tư giải quyết triệt để ngay được. Trước mắt, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tăng cường tuần tra, khơi thống công rãnh trên các tuyến đường quản lý để đảm bảo thoát nước được tốt trong mùa mưa lũ, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống người dân hai bên tuyến. Về lâu dài, đề nghị UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư, từng bước xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sinh sống của người dân như kiến nghị của cử tri.


(Theo Công văn số 2147/SGTVT-KHTC ngày 29/9/2017 của Sở Giao thông và Vận tải)


6. Đề nghị Tỉnh quan tâm, đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng tại 03 tuyến đường: Hoàng Sâm, Nguyễn Công Hoan, Trịnh Công Sơn để đảm bảo an toàn giao thông (cử tri phường Bắc Lý).


Trả lời:


UBND thành phố trả lời như sau: Hiện nay nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố rất lớn. Nhưng do nguồn kinh phí hạn chế, do đó việc đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng chỉ ưu tiên đầu tư các tuyến đường chính, tuyến phố du lịch và các tuyến đường có mặt cắt ngang rộng từ 10,5m trở lên,...
Đối với 02 tuyến đường Hoàng Sâm, Nguyễn Công Hoan có mặt cắt ngang > 10.5m, UBND thành phố đã có Công văn số 2420/UBND ngày 25/9/2017 gửi UBND tỉnh đề nghị xem xét đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Riêng tuyến đường Trịnh Công Sơn có mặt cắt ngang < 10.5m đã có trong danh mục đầu tư công năm 2019 theo Đề án xã hội hoá xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường vừa và nhỏ trong khu dân cư giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Nghị Quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND thành phố.


(Theo Báo cáo số 194/UBND ngày 28/9/2017 của UBND thành phố Đồng Hới)


7. Đề nghị Tỉnh không tăng phí đất phi nông nghiệp đối với các trục đường tại tổ dân phố 15, phường Bắc Lý khi chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng (cử tri phường Bắc Lý).


Trả lời:


Từ trước đến nay, UBND tỉnh không quy định phí đất phi nông nghiệp và cũng không tăng phí đất phi nông nghiệp đối với địa bàn thành phố Đồng Hới nói chung và các trục đường tại tổ dân số 15, phường Bắc Lý nói riêng.
UBND tỉnh chỉ quy định Bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2015 theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014; theo đó, giá đất phi nông nghiệp đối với các trục đường tại tổ dân phố 15, phường Bắc Lý khi chưa đầu tư cơ sở hạ tầng được áp dụng theo giá đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Bắc Lý quy định tại Quyết định số 36/2014/QĐ- UBND của UBND tỉnh về quy định Bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2019 và bảng giá đất này đến nay vẫn giữ nguyên chưa có điều chỉnh tăng như ý kiến của cử trị.


(Theo Công văn số 2857/STC-NS ngày 20/9/2017 của Sở Tài chính)


8. Việc bố trí điểm đỗ xe ô tô trên đoạn đường Võ Thị Sáu - đường vào cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới là không phù hợp, vì đường hẹp, lưu lượng tham gia giao thông đông, gây mất an toàn giao thông. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo bố trí điểm đỗ nơi khác phù hợp hơn (cử tri phường Nam Lý).


Trả lời:


Trước đây, trên cơ sở kiểm tra và đề xuất của Hội đồng liên ngành, tại vị trí gần Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trên đường Võ Thị Sáu, thành phố Đồng Hới được bố trí vị trí điểm dừng đỗ xe làm nơi đỗ cho các loại xe cứu thương và taxi phục vụ bệnh nhân; do lưu lượng xe ngày càng tăng nên để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, năm 2016 Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ không bố trí điểm dừng, đỗ xe tại vị trí này nữa và đã gỡ bỏ biển báo hiệu. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, Sở GTVT đã kiểm tra và nhận thấy hiện tại trên tuyến tại vị trí này còn nét mờ của vạch sơn điểm dừng đỗ, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tẩy xóa hết vạch sơn, trả lại hiện trạng mặt đường như trước đây.


(Theo Công văn số 2147/SGTVT-KHTC ngày 29/9/2017 của Sở Giao thông và Vận tải)


9. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo tháo dỡ, hạ ngầm các tuyến dây cáp của các Công ty cung cấp dịch vụ viễn thông... tại các cột điện chiếu sáng công cộng, các điểm băng ngang đường giao thông, vì không đảm bảo an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị.


Trả lời:


UBND thành phố trả lời như sau: Hiện nay, hệ thống cáp thông tin trên địa bàn thành phố đang tồn tại treo trên các cột điện chiếu sáng công cộng đúng như ý kiến phản ánh của cử tri. Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, UBND thành phố đã có các Công văn chỉ đạo các đơn vị nhà cung cấp viễn thông thực hiện ngầm hóa hệ thống nói trên, cụ thể UBND thành phố đã có Công văn số 559/UBND-QLĐT ngày 28/3/2017. Ngày 12/4/2017 UBND thành phố đã có Công văn số 647/UBND-QLĐT chỉ đạo Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình thực hiện thông báo cho các nhà cung cấp thông tin tiến hành ngầm hóa hệ thống cáp nói trên, đồng thời kiểm tra. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường chưa có cơ sở hạ tầng để ngầm hóa, vì vậy trước mắt UBND thành phố thống nhất cho phép vượt ngang đường và ngay sau khi có hệ thống hạ tầng đầu tư thì yêu cầu các nhà cung cấp thông tin phải ngầm hóa đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
Với ý kiến cử tri nêu trên UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình phối hợp với các nhà cung cấp thông tin kiểm tra, rà soát và tháo dỡ các dây cáp trên cột điện chiếu sáng công cộng mà hiện tại thực hiện ngầm hóa được.


( Theo Báo cáo số 194/UBND ngày 28/9/2017 của UBND thành phố Đồng Hới)


10. Đề nghị Tỉnh quy hoạch khai thác các mỏ đất cao lanh hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến đất nghĩa địa; quy hoạch vùng Đồi Choi để xã Lộc Ninh làm khu nghĩa địa, vì Đồi Choi là vùng đất mà Nhân dân xã Lộc Ninh đã tổ chức an táng và xây dựng lăng mộ ổn định, lâu dài (cử tri xã Lộc Ninh).


Trả lời:

Khu vực đất có ý kiến của cử tri xã Lộc Ninh nói trên đã được khoanh vẽ bản đồ quy hoạch sử dụng đất mỏ cao lanh Bắc Lý, tỉnh Quảng Bình theo báo cáo thăm dò của Đoàn Địa chất 406 năm 1978. Ngày 20/9/1999, UBND tỉnh đã có Quyết định số 37/1999/QĐ-UB về việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến cao lanh và sử dụng đất trên mỏ cao lanh Bắc Lý, Quảng Bình. Ngày 13/9/2017, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lộc Ninh kiểm tra khu vực đất đã khoanh vùng quy hoạch mỏ cao lanh nói trên và khu vực nghĩa địa tại Đồi Choi, xã Lộc Ninh. Theo đó các bên liên quan đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét quy hoạch, khoanh vùng mỏ cao lanh Bắc Lý, đồng thời khoanh vùng quy hoạch đất nghĩa địa để đảm bảo nhu cầu sử dụng đất nghĩa địa trên địa bàn xã Lộc Ninh.


(Theo Báo cáo số 194/UBND ngày 28/9/2017 của UBND thành phố Đồng Hới)


11. Cử tri phường Đồng Sơn đề nghị Tỉnh điều chỉnh giảm phí nước thải sinh hoạt.


Trả lời:


Ngày 18/7/2017, HĐND tỉnh Quảng Bình đã ban hành nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND (có hiệu lực từ ngày 01/8/2017) về sữa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh, trong đó quy định lộ trình và mức thu phí nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Phí nước thải được thu theo giá và sản lượng nước sạch tiêu thụ.
Lộ trình thu phí nước thải từ năm 2017-2023 được tính toán theo đề nghị của nhà tài trợ và được HĐND tỉnh thông qua đảm bảo phù hợp với các đối tượng, Trong đó tăng phí từ các đối tượng khu vực các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sản xuất vầ các đơn vị kinh doanh dịch vụ với tỉ lệ tăng bình quân/năm là 5%. Còn đối với hộ gia đình không tăng ( giữ nguyên phí nước thải hộ gia đình: 1.610 đồng/m3 )
Do đó, hiện nay chưa điều chỉnh giảm đối với phí nước thải như ý kiến đề nghị của cử tri. Sau năm 2023, khi dự án kết thúc sẽ có sự điều chỉnh lại cho phù hợp.


(Theo Công văn số 2875/STC-NS ngày 20/9/2017 của Sở Tài Chính)


12. Cử tri phường Hải Thành đề nghị Tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà Văn hoá TDP 3 và 4 của phường.


Trả lời:

UBND thành phố trả lời như sau: Thực hiện Chính sách của thành phố về việc hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, thành phố sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng cho nhà văn hóa thôn, tổ dân phố xây mới. Vì vậy, thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường Hải Thành yêu cầu tổ dân phố 3, 4 hoàn chỉnh các hồ sơ cần thiết để hỗ trợ theo quy định.


( Theo Báo cáo số 194/UBND ngày 28/9/2017 của UBND thành phố Đồng Hới)


13. Cử tri Đinh Linh Đang - TDP Chùa, phường Đồng Sơn và một số cử tri khác đề nghị Tỉnh chỉ đạo rà soát, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 28 hộ dân còn lại trên địa bàn TDP Chùa; đề nghị khi tiến hành chuyển đổi giấy chứng nhận QSDĐ cần mô tả thêm về tài sản trên đất.


Trả lời:


UBND thành phố trả lời như sau: Để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho người sử dụng đất trong năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố đã có Công văn số 530/UBND-TNMT ngày 23/3/2017 yêu cầu UBND các xã, phường tiến hành rà soát, thống kê các thửa đất chưa đăng ký đất đai, chưa được cấp giấy chứng nhận báo cáo UBND thành phố để có kế hoạch chỉ đạo thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, đề nghị UBND phường Đồng Sơn hướng dẫn các hộ dân còn lại trên địa bàn tổ dân phố Cồn Chùa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập đầy đủ hồ sơ nộp tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố để được xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận theo quy định.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 thì việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu, do vậy khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu các hộ có nhu cầu đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì đề nghị các hộ lập đầy đủ hồ sơ kèm theo để được xem xét chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.


( Theo Báo cáo số 194/UBND ngày 28/9/2017 của UBND thành phố Đồng Hới)


14. Cử tri phường Hải Thành đề nghị Tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác kiểm định tàu đánh cá.


Trả lời:


Theo quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá, tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20CV trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên thuộc diện phải đăng kiểm, công tác đăng kiểm tàu cá giao cho Chi cục Thuỷ sản trực tiếp thực hiện. Đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính dưới 20CV hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế dưới 15m không thuộc diện phải đăng kiểm, việc đảm bảo an toàn cho tàu cá hoạt động do chủ tàu tự chịu trách nhiệm, theo quy định tại Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản tại vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình, loại tàu này giao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý.
Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thuỷ sản thực hiện tốt công tác đăng kiểm tàu cá, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng kiểm tàu cá. Tất cả các tàu cá đều được đăng ký, đăng kiểm theo quy định, tuy nhiên, vẫn có từ 2-3% tàu cá thực hiện đăng kiểm còn chậm, nguyên nhân là do ngư dân chủ quan, hoạt động khai thác trên biển dài ngày nhưng không chú ý đến hạn đăng kiểm nên bị quá hạn; một số ít chủ tàu vẫn còn có tư tưởng không chịu thực hiện công tác đăng kiểm tàu cá.
Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thuỷ sản: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đăng kiểm tàu cá để ngư dân hiểu rõ và thực hiện; (2) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên biển, kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi chưa được đăng kiểm, đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá quá hạn đăng kiểm; (3) Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về đăng kiểm tàu cá cho ngư dân.

(Theo Công văn số 2176/SNN-KHTC ngày 26/9/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

 15. Cử tri phường Hải Thành đề nghị Tỉnh Thường xuyên kiểm tra xử lý tàu cào gần bờ và tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải.


Trả lời:


Cả nước có gần 20.000 chiếc giã cào có công suất từ 90 CV trở lên, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía nam và Nam miền Trung như Kiên Giang, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Nam,…. Theo quy định tại Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ thì tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên khai thác tại vùng khơi và vùng biển cả, tuy nhiên vì hiệu quả khai thác cao nên một sô chủ tàu cá hoạt động nghề giã cào đã bất chấp các quy định của pháp luật hoạt động khai thác tại vùng biển ven bờ làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, làm mất ngư lưới cụ và tài sản của bà con ngư dân, gây bức xúc trong nhân dân;
Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các lực lượng lực lượng Biên phòng, Công an để tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm. Hàng năm, đã tổ chức từ 10-15 đợt tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện và xử lý từ 24 - 28 tàu cá ngoại tỉnh hoạt động nghề giã cào vi phạm khai thác sai tuyến, đã xử phạt gần 500 tiệu đồng, đã góp phần hạn chế vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ của tỉnh. Tuy nhiên, tại một số thời điểm cá áp lộng, số lượng tàu giã cào ngoại tỉnh hoạt động nhiều, trong khi đó lực lượng thanh tra thủy sản mỏng, nên không thể ngăn chặn triệt để các vụ việc vi phạm. Trong thời gian tới, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuần tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá tại vùng biển ven bờ theo thẩm quyền được phân cấp tại Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản tại vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình, trường hợp không đủ phương tiện thì phối hợp với lực lượng Thanh tra thủy sản để tổ chức thực hiên.
Đối với việc tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển tỉnh ta thuộc thẩm quyền kiểm tra và xử lý của BCH Bộ đội Biên phòng. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp nắm bắt thông tin và được biết, trong 9 tháng đầu năm 2017, lực lượng Bộ đội biên phòng tổ chức nhiều đợt tuần tra đã phát hiện, lập biên bản vi phạm và buộc rời khỏi vùng biển Việt Nam 12 tàu cá/51 ngư dân. Tình hình vi phạm của tàu cá Trung Quốc có giảm so với trước đây.


(Theo Công văn số 2176/SNN-KHTC ngày 26/9/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                BBT