Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 
 Ngày 5-6, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Ông Ngô Hoàng Quân và Ông Phan Trần Nam đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã vùng Nam huyện Quảng Ninh trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII tại xã Vạn Ninh. 

 

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri các xã vùng Nam huyện Quảng Ninh tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, hoạt động của HĐND tỉnh 5 tháng đầu năm 2018 và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVII.

Cử tri các xã vùng Nam huyện Quảng Ninh có những đề xuất, kiến nghị lên HĐND tỉnh về các vấn đề như: Tuyền đường giao thông từ cầu Trung Quán đi qua các xã vùng Nam huyện Quảng Ninh xuống cấp nghiêm trọng cần được nâng cấp và quản lý xe quá tải trọng đi qua; cần quan tâm hơn đến vấn đề chống đuối nước cho trẻ em nhất là trong dịp hè; nâng chế độ phụ cấp cho trưởng, thôn bản, tiểu khu; cấp đổi giấy chừng nhận quyền sử dụng dất cho người dân còn kéo dài và tồn đọng quá nhiều; việc làm giả hồ sơ để hưởng chế độ chính sách; vấn đề khai thác cát trái phép trên sông Long Đại; các vấn đề thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới…
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh và các địa phương liên quan đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tổ đại biểu HĐND tỉnh tập hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thùy Linh