Họp báo tuyên truyền về kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021 

Sáng ngày 03/7/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan thông tin đại chúng, cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp báo

 

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ tổ chức trong 2,5 ngày từ ngày 11 đến 13- 7- 2018 tại Hội trường UBND tỉnh và thực hiện phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Bình. Kỳ họp lần này tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thảo luận, thông qua các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2018. Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ nghiên cứu thảo luận và thông qua các nghị quyết chuyên đề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự kiến sẽ có 25 loại báo cáo và 10 nghị quyết, trong đó có 13 báo cáo, 9 tờ trình được trình bày trực tiếp tại kỳ họp và 12 báo cáo, 1 tờ trình gửi các đại biểu nghiên cứu để xem xét, thảo luận.

 

Tại buổi họp báo, các đại biểu cơ bản nhất trí với kế hoạch tuyên truyền kỳ họp thứ 7. Đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về việc cung cấp tài liệu, cơ sở vật chất để đội ngũ phóng viên tác nghiệp trong những ngày diễn ra kỳ họp.

 

Kết luận tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tập trung đưa tin, phản ánh các hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, các hoạt động diễn ra tại kỳ họp; lựa chọn những ý kiến của cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin phản ánh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh cả trước, trong và sau kỳ họp, bao gồm việc thông tin về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp để cử tri và Nhân dân trong tỉnh được biết, theo dõi và phản ánh sự kỳ vọng của cử tri đối với kỳ họp; những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của chủ tọa kỳ họp. Trong quá trình tác nghiệp, các cơ quan báo chí và các phóng viên cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND tỉnh để thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tọa kỳ họp, bảo đảm cho công tác tuyên truyền đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra về kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII.

Trần Thị Thu