Ban văn hóa – xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình hoạt động của trạm y tế xã Quảng Thạch 
 Sáng ngày 17/8/2018, Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát tình hình hoạt động của trạm y tế xã Quảng Thạch sau khi sáp nhập về trực thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Trạch. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch và đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Thạch.

 

Trạm y tế xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch

 

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã nghe đồng chí Trưởng trạm y tế xã Quảng Thạch báo cáo tình hình hoạt động của trạm trước và sau khi sáp nhập thuộc Trung tâm Y tế huyện. Trước khi sáp nhập thuộc Trung tâm y tế huyện, trạm y tế thuộc phòng Y tế huyện quản lý về nhân lực và trả lương, nhưng về chuyên môn thì Trung tâm y tế dự phòng quản lý mảng y tế dự phòng và các chương trình y tế quốc gia, chính vì vậy việc thực hiện nhiệm vụ còn chống chéo và hiệu quả không cao. Sau khi sáp nhập thuộc Trung tâm y tế huyện quản lý, hoạt động của các trạm được thuận lợi hơn, công tác chuyên môn được chỉ đạo thông suốt, đội ngũ cán bộ, nhân viên của trạm có cơ chế quản lý chặt chẽ hơn, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư phù hợp... Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trạm có những kiến nghị như: Hàng năm dành 1 khoản ngân sách cho việc duy tu, bảo dưỡng các trạm; cấp chi thường xuyên cho các trạm giống như định biên của một biên chế viên chức vì hiện nay các trạm mới chỉ được hỗ trợ hoạt động 34 triệu/trạm/năm là quá ít; đưa y tế thôn bản về các trung tâm y tế quản lý vì y tế thôn bản hiện nay do UBND xã chi trả phụ cấp nhưng hoạt động chuyên môn lại do các trạm y tế chỉ đạo…Đoàn cũng đã nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo UBND xã về hoạt động của trạm y tế trong thời gian qua, phát biểu của Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện về những thuận lợi, khó khăn, bất cập sau khi các trạm y tế sáp nhập.

 

Đồng chí Phan Trần Nam- Phó Trưởng ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Trần Nam, Phó Trưởng ban văn hóa – xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá cao hoạt động của trạm y tế xã Quảng Thạch trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cán bộ, nhân viện của trạm cần tăng cường tập huấn, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, y đức để tạo niềm tin cho người dân đến khám và điều trị. Các kiến nghị, đề xuất của trạm Đoàn sẽ tập hợp, nghiên cứu và kiến nghị đối với các cơ quan chức năng trong thời gian tới.

Thùy Linh