VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Sáng nay, 11/7/2018, HĐND tỉnh khóa XVII đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng, Trang Thông tin Điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh xin đăng tải toàn văn.   

 

Đ/c Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,


Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời,


Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh,

 

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVII khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội; các vị đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các phóng viên báo chí đã đến dự kỳ họp. Xin gửi đến quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí, cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Thưa quý vị đại biểu,

 

Tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu rất cao của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và của cả hệ thống chính trị, nên việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởngGRDP đạt 6,29%. Sản xuất Đông Xuân được mùa, sản lượng lương thực vượt 7,5% kế hoạch; sản xuất thủy sản tiếp tục đạt sản lượng khai thác khá, tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, trở thành phong trào thi đua khá sâu rộng. Môi trường đầu tư kinh doanh từng bước có sự cải thiện, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư tại tỉnh; nhiều chương trình, dự án được đẩy mạnh tiến độ triển khai. Hoạt động du lịch đã được tập trung chỉ đạo và có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng khá. Thu ngân sách tăng 5,94% so với cùng kỳ.

 

Lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, giải quyết việc làm, giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực; có nhiều chỉ tiêu đạt khá.An sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện chính sách xã hội được tập trung chỉ đạo có hiệu quả. Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, mức thu nhập bình quân đầu người được tăng lên.

 

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cải thủ tục hành chính đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, tình hình Nhân dân ổn định.

 

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận rằng, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần phải tập trung khắc phục. Sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt còn thấp. Mặc dù sản xuất nông nghiệp được mùa nhưng tăng trưởng nông nghiệp chưa vững chắc, chất lượng và giá trị gia tăng còn hạn chế. Chỉ số sản xuất công nghiệp và giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp; chưa có dự án sản xuất công nghiệp mang tính động lực để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chất lượng dịch vụ, du lịch và các sản phẩm du lịch còn thấp. Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình, dự án còn gặp nhiều vướng mắc, Nhân dân chưa đồng thuận. Thu ngân sách còn thấp, thất thu thuế còn lớn. Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến chưa thật tích cực. An ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đời sống Nhân dân một số nơi vẫn còn khó khăn.

 

Từ những vấn đề nêu trên, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân và cử tri trong tỉnh, đề ra những quyết định kịp thời, đúng đắn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay; kịp thời cổ vũ, động viên được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, nỗ lực quyết liệt hơn nữa, từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo để phấn đấu hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.

 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

 

Thứ nhất, Đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; xem xét, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2018.

 

Thứ hai, Xem xét, đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Nghe báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV của Đoàn ĐBQH tỉnh.

 

Thứ ba, Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh; tiến hành chất vấn, nghe đại diện UBND tỉnh và các ngành hữu quan trả lời chất vấn về những vấn đề kinh tế - xã hội mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

 

Thứ tư, Nghe các báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh; thảo luận và quyết định thông qua 9 nghị quyết quan trọng trên một số nội dung, lĩnh vực, làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

 

Thưa quý vị đại biểu,

 

Những nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, mà còn là căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 - năm giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2021.

 

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan hữu quan đã tích cực chuẩn bị sớm nội dung kỳ họp. Các văn bản, tài liệu đã được gửi trước cho đại biểu HĐND để nghiên cứu.

 

Trên tinh thần đó, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, thảo luận dân chủ, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các nội dung kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và cử tri tỉnh nhà.

 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

 

Xin trân trọng cảm ơn.

 

[Trở về]