VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 
 

Sáng ngày 22/6/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020”. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì. Cùng tham dự gồm có các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương và Cục thuế tỉnh.

 

 

Ảnh: Đồng chí Dương Văn Hùng, Phó Trưởng Ban KT-NS trình bày dự thảo Báo cáo

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách trình bày dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất các nội dung do bộ phận soạn thảo chuẩn bị. Đồng thời, tập trung đi sâu thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến những đánh giá về kết quả đạt được, hiệu quả kinh tế - xã hội thông qua việc thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016-2020; phân tích, làm rõ thêm một số nội dung đánh giá tồn tại, hạn chế và những kiến nghị, đề xuất được nêu trong dự thảo.

 

Ảnh:Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến

 

Ảnh: Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức triển khai hoàn thành cuộc giám sát có chất lượng, dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đã nêu được bức tranh tổng quan về tình hình thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh trong giai đoạn từ năm 2016-2020 với những đánh giá sát thực, phân tích và nhận định chính xác, phù hợp. Đồng thời, đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh một số nội dung đã được các đại biểu dự họp thống nhất.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Lương Bình kết luận tại cuộc họp

 

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận, góp ý tại cuộc họp và kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách  tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020./.

  Văn Duyên

[Trở về]