VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với một số cơ quan liên quan để thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 
Đồng chí Trương An Ninh kết luận tại cuộc họp

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, chiều ngày 26/6, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp với Sở Tài chính và UBMTTQVN tỉnh để thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trương An Ninh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban kinh tế - ngân sách chủ trì cuộc họp.

 

Dự thảo Nghị quyết có 03 nội dung chính: Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; kinh phí hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các Phong trào được phát động ở địa phương đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã cơ bản đồng tình với mức kinh phí hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết, đồng thời, cũng đề nghị cơ quan chủ trì dự thảo làm rõ thêm một số nội dung, thời gian áp dụng Nghị quyết vào thực tiễn, giải trình khả năng cân đối ngân sách của tỉnh đối với các khoản kinh phí hỗ trợ để chủ động ngân sách hàng năm.

 


Đồng chí Trương An Ninh kết luận tại cuộc họp


Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại buổi tại cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII./.

 

Võ Văn Duyên

 

[Trở về]