VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban kinh tế - ngân sách họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh khóa XVII 
Đồng chí Trương An Ninh đặt vấn đề tại cuộc họp
Chiều ngày 04/7, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thống nhất các nội dung thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết. Tham gia gồm có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo và thành viên Ban kinh tế -ngân sách, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan. Đồng chí Trương An Ninh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh kiêmTrưởng Ban kinh tế - ngân sách chủ trì cuộc họp.  

 

 

Đồng chí Trương An Ninh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban kinh tế - ngân sách chủ trì cuộc họp

 

Để chuẩn bị các nội dung của Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII , Ban kinh tế - ngân sách được phân công thẩm tra 02 báo cáo và 6 dự thảo nghị quyết (Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2018; Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách); Nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Nghị quyết ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Nghị quyết ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình).

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cơ bản đồng tình với dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban do tổ soạn thảo trình bày. Các cơ quan được phân công soạn thảo các báo cáo và các dự thảo nghị quyết thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung thẩm tra trước khi chính thức trình tại kỳ họp. Đồng thời các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm một số ý kiến vào Báo cáo thẩm tra về các giải pháp thực hiện Nghị quyết có hiệu quả thiết thực sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

 

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nổ lực cố gắng của các cơ quan được phân công soạn thảo về công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp có chất lượng, đảm bảo thời gian; ghi nhận tinh thần trách nhiệm của tổ soạn thảo dự thảo Báo cáo thẩm tra đã tích cực nghiên cứu để có những ý kiến, nội dung thẩm tra chính xác, có tính phản biện cao. Đồng thời, đề nghị các cơ quan tiếp tục hoàn chỉnh các tài liệu để gửi đến kỳ họp đúng thời gian theo luật định./.


Võ Văn Duyên
 

[Trở về]