VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

Trưởng ban
Ông Nguyễn Lương Bình

 

Phó Trưởng ban
Ông Mai Xuân Hạp

Phó Trưởng ban
Ông Dương Văn Hùng

   
     

Ủy viên
Ông Phan Văn Gòn

Ủy viên
Ông Đậu Minh Ngọc

Ủy viên
Ông Trần Phong
     
Ủy viên
Ông Phạm Quang Hải
Ủy viên
Ông Lê Anh Tuấn
Ủy viên
Ông Lê Thuận Văn
     


     
[Trở về]