Bản in     Gởi bài viết  
BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
 

 

   

Trưởng ban
Bà Phạm Thị Hân

 

Phó Trưởng ban thường trực
Ông Trần Sơn Tùng

Phó Trưởng ban
Ông Phan Trần Nam

   

Ủy viên
Ông Nguyễn Đức Cường

Ủy viên
Ông Nguyễn Quang Năm

 
     
 

Ủy viên
Ông Nguyễn Trường Sơn

 

Ủy viên
Ông Bùi Anh Tuấn
     
     
[Trở về]