VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh bạ thư điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

 

1 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch thường trựcHĐND tỉnh huongntt.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Trương An Ninh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ninhta.hdnd@quangbinh.gov.vn
3 Hoàng Xuân Tân Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tanhx.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Lãnh đạo Ban pháp chế

 

1 Phạm Thái Quý Phó Trưởng Ban pháp chế quypt.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Trương Thị Phương Lan Phó Trưởng Ban pháp chế lanttp.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách

 

1 Mai Xuân Hạp Phó Trưởng Ban KT-NS hapmx.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Dương Văn Hùng Phó Trưởng Ban KT-NS hungdv.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Lãnh đạo Ban văn hoá - xã hội

 

1 Trần Sơn Tùng Phó Trưởng ban văn hóa - xã hội tungts.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Phan Trần Nam Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội nampt.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh

 

1 Võ Ngọc Oánh Phó Chánh Văn phòng oanhvn.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Quách Xuân Hưng Phó Chánh Văn phòng hungqx.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Tổng hợp

 

1 Hoàng Thị Phương Hảo Chuyên viên haohtp.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Nguyễn Công Bình Chuyên viên binhnc.hdnd@quangbinh.gov.vn
3 Võ Văn Duyên Chuyên viên duyenvv.hdnd@quangbinh.gov.vn
4 Phùng Thị Phương Thảo Chuyên viên thaoptp.hdnd@quangbinh.gov.vn
5 Nguyễn Chí Thanh Chuyên viên thanhnc.hdnd@quangbinh.gov.vn
6 Hoàng Tự Quốc Hùng Chuyên viên hunghtq.hdnd@quangbinh.gov.vn
7 Nguyễn Thùy Linh Chuyên viên linhntt.hdnd@quangbinh.gov.vn
8 Trần Thị Thu Chuyên viên thutt.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

 

1

 Hoàng Văn Bi 

Trưởng Phòng bihv.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Trần Thị Sáu Phó Trưởng phòng sautt.hdnd@quangbinh.gov.vn
3 Lê Thị Thu Hà Nhân viên haltt.hdnd@quangbinh.gov.vn
4 Trương Anh Đào Kế toán daota.hdnd@quangbinh.gov.vn
5 Hà Nguyên Minh Nhân viên minhhn.hdnd@quangbinh.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thu Dung Nhân viên dungntt.hdnd@quangbinh.gov.vn
7 Đào Thị Hoài Thu Nhân viên thudth.hdnd@quangbinh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thúy Nhân viên thuynt.hdnd@quangbinh.gov.vn
9 Nguyễn Thành Linh Nhân viên linhnt.hdnd@quangbinh.gov.vn
10 Nguyễn Thị Thiên Trang Nhân viên trangntt.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

[Trở về]