VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
 Để chuẩn bị kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra tình hình thực hiện công tác văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Các hoạt động kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2014), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh lần thứ VII... đã góp phần giáo dục lòng tự hào về truyền thống quê hương và tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh. Công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm, đạt nhiều kết quả khá, nhất là công tác cứu trợ, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống sau cơn bão số 10 và số 11 năm 2013. Để nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo nghề, tránh lãng phí cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, UBND tỉnh đã quyết định sáp nhập các trung tâm dạy nghề, giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - dạy nghề, đồng thời giao cho UBND cấp huyện quản lý. Các cơ quan thông tin, báo chí đã tập trung thông tin, tuyên tuyền kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm giúp nhân dân nhận thức và hành động đúng trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia trước sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được các ngành, địa phương quan tâm với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đạt kết quả cao…

Ban Văn hóa - Xã hội cũng đã phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc trên các lĩnh vực, đó là: Công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tại các địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà ở cho giáo viên tại nhiều trường học miền núi vẫn còn thiếu; đội ngũ bác sĩ ở các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và ở nhiều trạm xá chưa đáp ứng nhu cầu cả số lượng và chất lượng, trong khi cơ chế thu hút còn khó khăn; cơ sở vật chất của một số phòng khám đa khoa khu vực đã hư hỏng, xuống cấp, quy mô chưa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh; tỷ lệ hộ nghèo, lao động thiếu việc làm còn cao; các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cá độ, số đề… còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo và phát huy tác dụng của các di tích lịch sử, văn hóa còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa đồng bộ; nhiều xã miền núi, vùng cao hiện vẫn chưa xem được truyền hình của tỉnh do thiếu thiết bị.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban VHXH sẽ kiến nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét, có kế hoạch, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo.

[Trở về]