VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH: GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, BỔ NHIỆM ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ NĂM 2010 - 2012 
 Trong hai ngày 11,12/4/2013, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Đoàn ĐBQH, Trưởng đoàn Giám sát dẫn đầu đã có buổi làm việc với các sở: Khoa học và Công nghệ; Y tế; Nội vụ và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2010-2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

Đoàn Giám sát tại Viện Kiểm sát

* Tại Sở Khoa học và Công nghệ: Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN), trong những năm qua việc tuyển dụng công chức được Sở KH-CN thực hiện đúng căn cứ yêu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao, đảm bảo các nguyên tắc luật định trong tuyển dụng, thẩm quyền tuyển dụng và quản lý cán bộ do UBND tỉnh và Sở Nội vụ quy định. Trong 03 năm từ 2010 - 2012, Sở đã đăng ký Hội đồng tuyển dụng mới 03 công chức; đề nghị Sở Nội vụ tuyển dụng công chức không qua thi tuyển 04 công chức. Những công chức này đều có thời gian và kinh nghiệm công tác, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng ngay vị trí công tác sau khi tuyển dụng. Sở đã tuyển dụng được 23 viên chức hưởng lương từ ngân sách và tự trang trải chi phí hoạt động. Do tính chất đặc thù của cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về KH-CN nên việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đặc biệt được chú trọng.

 

Sở KH-CN cũng đề nghị các cấp, các ngành cần hướng dẫn thi hành các văn bản, để đưa công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng và hiệu quả; cần định khung cho từng cơ quan Nhà nước trong việc xét tuyển, thi tuyển biên chế công chức; các nội dung thi tuyển công chức như quy định hiện nay chưa phù hợp và chưa lựa chọn được người có năng lực chuyên môn vào vị trí thích hợp.

 

* Tại Viện Kiểm sát: Theo báo cáo của Viện Kiểm sát năm 2010, có 16 trường hợp được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đồng ý tuyển dụng và năm 2012 có 11 trường hợp. Hàng năm Viện đều có kế hoạch đào tạo cụ thể, chủ yếu đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, Tin học và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn của ngành. Các cán bộ Viện Kiểm sát sau khi đào tạo đều được bố trí vào những vị trí phù hợp với nguyện vọng nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác.

 

* Tại Sở Y tế: Theo báo cáo của Sở Y tế, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được Sở hết sức quan tâm, chú trọng; đã phổ biến kịp thời, đầy đủ đến cán bộ, công chức, viên chức thông qua các hình thức tập huấn, sao gửi các văn bản đến các đơn vị trực thuộc. Trong giai đoạn 2010 - 2012, Sở Y tế đã tuyển dụng được 05 công chức, 395 viên chức; đã đào tạo ra trường 20 bác sỹ chính quy theo địa chỉ sử dụng và bố trí công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở, các trạm y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh và hiện đang đào tạo 103 bác sỹ chính quy theo địa chỉ Trường Đại học Y dược Huế và Đại học Thái Bình. Sở đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình thực hiện bảo đảm công khai, công bằng, khách quan và chất lượng. Nhờ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nên chất lượng đội ngũ cán bộ ngành y tế được bảo đảm về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, cơ cấu ngày càng hợp lý hơn nhằm phục vụ tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Các cơ quan, đơn vị đã bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chuyên ngành, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy kiến thức, chuyên môn, phục vụ tốt yêu cầu công việc được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Y tế còn gặp phải một số khó khăn và tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc ban hành Nghị định, Thông tư còn chậm, đội ngũ có trình độ bác sỹ trở lên tham gia tuyển dụng quá ít so với nhu cầu...

 

* Tại Sở Nội vụ: Đoàn Giám sát được nghe đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo về công tác thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức của toàn tỉnh trong giai đoạn 2010 - 2012. Từ năm 2010 - 2012, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức trên 20 hội nghị triển khai văn bản pháp luật quy định về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công - viên chức; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Trong giai đoạn 2010 - 2012, đã tuyển dụng được 602 công chức (trong đó 165 công chức cấp huyện trở lên, 437 công chức cấp xã) và 3.305 viên chức (trong đó có 11 Thạc sỹ chiếm 0,3%, 1543 Đại học chiếm 46,7%, 267 Cao đẳng chiếm 8%, 1484 Trung cấp chiếm 45%). Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức cũng được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước tiêu chuẩn hóa ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, bảo đảm cho công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi được đào tạo, nhận thức chính trị vững vàng hơn, hiệu quả công tác được nâng lên rõ rệt. Bộ phận cán bộ, công chức được đề bạt, bổ nhiệm hầu hết phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trên cương vị mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của địa phương chưa đồng bộ giữa số lượng, chất lượng và cơ cấu; nội dung đào tạo, còn thiếu cân đối giữa việc trang bị lý luận chính trị với kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; chất lượng đào tạo chưa cao, một số công chức đang chạy theo bằng cấp; đào tạo chưa gắn liền với quy hoạch...Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Sở Nội vụ

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điểm còn vướng mắc trong chính sách, pháp luật về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm sát để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này trong những giai đoạn tiếp theo.

 

Qua 02 ngày đi giám sát thực tế, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong thời gian qua. Đối với những kiến nghị của các đơn vị, Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Theo Website Quảng Bình

[Trở về]