VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Đồng chí Hoàng Đăng Quang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 
 (QBĐT) - Ngày 27-12-2015, HĐND tỉnh khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn bộ máy HĐND và UBND tỉnh. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 chủ tọa và điều hành kỳ họp.
 
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Đăng Quang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Đăng Quang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lương Ngọc Bính nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kỳ họp. Theo đó tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành kiện toàn bộ máy của HĐND và UBND. Đồng chí yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm để bầu chức danh Chủ tịch HĐND và Ủy viên UBND tỉnh với kết quả cao nhất.
 
Tiếp đó, kỳ họp đã nghe Tờ trình số 209/TTr-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016. Trên cơ sở tờ trình của HĐND tỉnh, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Lương Ngọc Bính.
 
Sau khi hoàn thành việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và nghe Tờ trình số 211/TTr-HĐND về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Kết quả, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã được các đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Hoàng Đăng Quang.
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Đăng Quang hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao phó, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.
 
Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn do nghỉ công tác và bầu bổ sung đồng chí Trần Đình Dinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Kết quả kỳ họp bất thường HĐND tỉnh lần thứ 17 (khóa XVI) đã thể hiện trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc kiện toàn chức danh chủ chốt của HĐND và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới, đồng chí yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng động trách nhiệm vì sự nghiệp chung, thực hiện tốt trọng trách của người đại biểu nhân dân.
 
Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lương Ngọc Bính trên cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua đối với sự phát triển của tỉnh nhà.
 
Ngọc Mai
[Trở về]