VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Sau Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn...Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Trước Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên...Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Sau Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn...Xem tiếp