VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự án Dân chấm điểm: Bước đầu đáp ứng được kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp 
 (QBĐT) - Sáng nay (29-3), tại thành phố Đồng Hới, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Tổ chức Oxfam Việt Nam tổ chức hội thảo công bố kết quả lần thứ hai, Dự án Dân chấm điểm (M-Score), do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. 

 
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Tổ chức Oxfam điều hành hội thảo
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Tổ chức Oxfam điều hành hội thảo

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được sự tài trợ về vốn và kỹ thuật của Tổ chức Oxfam Việt Nam, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận và triển khai dự án “Dân chấm điểm” (M-Score) trên địa bàn tỉnh. M-Score là một công cụ khảo sát ý kiến của người dân và doanh nghiệp đánh giá chất lượng các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện một cách khách quan, thuận tiện và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Dự án được chính thức được khởi động vào tháng 1-2016.

Sau 1 năm triển khai, dự án tiếp cận khảo sát gần 12.600 người dân đã thực hiện thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện, trong đó có gần 10.000 trường hợp khảo sát thành công (gần 80%).  Kết quả khảo sát cho thấy, từ khi triển khai dự án, mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công từng bước được nâng lên. Thể hiện ở các chỉ số quan trọng như M-score Hài lòng chung, M-score Thái độ của cán bộ, M-score Hướng dẫn làm thủ tục đều có xu hướng tăng lên. Người dân đã ý thức quyền lợi của mình trong việc chấm điểm dịch vụ hành chính công nên đã bớt e ngại, cởi mở hơn trong việc chia sẻ ý kiến với các điều tra viên trong quá trình gọi điện phỏng vấn...

Bên cạnh những kết quả nêu trên, dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động truyền thông chưa được sâu rộng nên nhìn chung người dân và doanh nghiệp chưa biết nhiều về dự án; hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại các bộ phận một cửa cấp huyện đã lạc hậu, không đồng bộ; việc phối hợp, thông tin giữa Ban Quản lý dự án với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế; UBND một số địa phương chưa thông tin kịp thời...

Tại hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác CCHC nói chung, Dự án M-score nói riêng, trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Hoàng Đăng Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Dự án M-score trong một năm qua đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, gồm: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Hệ thống một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công để thay thế cho hệ thống phần mềm một cửa đang sử dụng đã lạc hậu. Ban Quản lý Dự án gửi báo cáo kết quả khảo sát hàng tháng cho UBND các huyện, thành phố, thị xã để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và có sự chấn chỉnh kịp thời. Các cơ quan báo chí phối hợp với Ban Quản lý Dự án tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về Dự án Dân chấm điểm M-Score để người dân hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của dự án, từ đó tích cực tham gia chấm điểm dịch vụ hành chính công một cách chính xác, khách quan, độc lập, giám sát một cách minh bạch đối với chính quyền trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận một cửa và các phòng, ban chuyên môn thực hiện hiệu quả các hoạt động, báo cáo Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban quản lý dự án về những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai; rà soát lại những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính mà người dân và doanh nghiệp không hài lòng để chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác...

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang gửi lời cảm ơn Tổ chức Oxfam đã tài trợ, giúp đỡ tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở thành công của dự án tại các huyện, thị xã, thành phố, Quảng Bình mong muốn Tổ chức Oxfam sẽ tiếp tục tài trợ, giúp đỡ tỉnh đánh giá việc thực hiện các thủ tục hành chính ở các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Ngọc Mai

[Trở về]