VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Gần 1900 tỷ đồng đầu tư xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh 
Thực hiện Kế hoạch số 33/KHGS-HĐND ngày 06/3/2018 về việc giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, ngày 12/4/2018, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách do Đồng chí Trương An Ninh - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

 

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016 -2020, Sở Giao thông vận tải được giao quản lý 06 dự án, trong đó có 03 dự án chuyển tiếp và 03 dự án khởi công mới. Tổng nguồn vốn đầu tư công giao cho Sở làm chủ đầu tư là 1.877,574 tỷ đồng (gồm 05 dự án từ ngân sách trung ương 1.865,371 tỷ đồng và 01 dự án từ ngân sách tỉnh 12,203 tỷ đồng), trong đó, giai đoạn 2016-2018 được bố trí 1.561,263 tỷ đồng, giai đoạn 2019-2020 dự kiến được bố trí 316,311 tỷ đồng. Trong 02 năm 2016 - 2017, Sở đã thẩm định 41 dự án và thực hiện tốt công tác hậu kiểm trong quá trình thi công.

Qua giám sát cho thấy, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện tốt vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công trong lĩnh vực giao thông và trách nhiệm chủ đầu tư đối với các dự án được giao; hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án đúng quy định, tổ chức đấu thầu thi công đảm bảo minh bạch, khách quan; xử lý nợ đọng XDCB theo đúng kế hoạch, lộ trình. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: thủ tục đầu tư của một số công trình thực hiện chậm, giải phóng mặt bằng một số dự án vẫn còn vướng mắc, chưa dứt điểm làm chậm tiến độ thi công... 

 

Đoàn giám sát xem xét thực tế tại dự án Đường Mai Thủy – An Thủy

 

Tại buổi giám sát, đồng chí Trương An Ninh đề nghị, trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đầu tư công thuộc lĩnh vực được giao; quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư công, quản lý các dự án được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án do Sở làm chủ đầu tư để kịp thời giải ngân các nguồn vốn đúng kế hoạch./.

Võ Văn Duyên

[Trở về]