VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thực hiện Kế hoạch số 33/KHGS-HĐND ngày 06/3/2018 về việc giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 11/4/2018, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách do Đồng chí Trương An Ninh - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Đ/c Trương An Ninh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban kinh tế - ngân sách chủ trì buổi giám sát 

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng số vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 10.938,644 tỷ đồng (bao gồm: nguồn vốn Chương trình mục tiêu 2.872.730 triệu đồng, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia 1.269.842 triệu đồng, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 4.725.160 triệu đồng, nguồn vốn Trái phiếu chính phủ 1.076.433 triệu đồng, nguồn vốn ODA 994.479 triệu đồng), trong đó, chỉ riêng vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2018 là 7.328,324 tỷ đồng. Kết quả giải ngân năm 2016 đạt 90,26 %, năm 2017 đạt 74,6%. Tại buổi giám sát, Đoàn đã đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu, tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ về lập, thẩm định, phê duyệt, giao và triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định liên quan. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: các khoản bảo lãnh tạm ứng quá hạn, kéo dài, khó đòi của năm 2017 trở về trước còn lớn chưa thu hồi được; một số nguồn vốn năm 2017 giải ngân đạt tỷ lệ thấp; nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được xử lý dứt điểm; công tác triển khai thực hiện dự án còn chậm.

 

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trương An Ninh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn trong thời gian tới./.
 

Võ Văn Duyên

[Trở về]