VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THÁNG 5-6/2012 CỦA BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH 
 Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề "Đầu tư công vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2006 - 2011", trong tháng 5/2012 Ban đã tiến hành giám sát tại các đơn vị: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hoá đồng thời đi thực tế một số công trình liên quan.
 Qua giám sát cho thấy các công trình, dự án đầu tư công vào lĩnh vực nông nghiệp bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy hiệu quả sử dụng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên qua giám sát cũng cho thấy một số bất cập trong việc thực hiện các văn bản của Nhà nước; hiệu quả của các chương trình, dự án đầu tư công cho nông nghiệp còn thấp, vẫn còn tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài; hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.

Ban Biên tập

[Trở về]