VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THÁNG 5-6 CỦA BAN PHÁP CHẾ 
 Triển khai thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Ban đã tiến hành giám sát tại 11 cơ quan, đơn vị, địa phương.
 Qua giám sát cho thấy, nhìn chung các cơ quan, địa phương, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, ban hành các quy chế, nội quy của cơ quan nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí.

Các cơ quan có thẩm quyền cũng đã tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, đã phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí; thu và nộp lại ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số bất cập như: Các quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 còn nhiều điểm không phù hợp: thời gian quá ngắn, một số vị trí không thể chuyển đổi được...; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí còn thiếu chặt chẽ...

Ban Biên tập

[Trở về]