VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THÁNG 7-8/2012 CỦA BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH 
 Tiến hành giám sát tại các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Công thương, Kho bạc tỉnh, Cục thuế, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ.
 Tại các cuộc giám sát, Ban đã chất vấn làm rõ thêm một số nội dung về tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kết quả thu thuế và xử lý nợ đọng thuế; việc thẩm định giá đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; tình hình chấp hành quy định về lãi suất ngân hàng; mức giá của một số loại phí, lệ phí đang áp dụng trên địa bàn tỉnh; tiến độ thực hiện các dự án về sản xuất công nghiệp và giao thông; tình hình giải ngân và tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các công trình xây dựng cơ bản; về hoạt động kinh tế đối ngoại và phối hợp triển khai các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Ban cũng đã làm việc với các sở liên quan để thẩm tra các dự thảo nghị quyết được Thường trực HĐND phân công: NQ về điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí; về quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý; về quy định chế độ thù lao đối với người đã nghĩ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các Hội trên địa bàn tỉnh; về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 danh mục dự án Cầu Nhật Lệ 2; về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2012.

[Trở về]