VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THÁNG 7-8/2012 CỦA BAN PHÁP CHẾ 
 Chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Ban tổ chức giám sát tại các đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012. Tổ chức làm việc với UBND huyện Quảng Trạch để thẩm tra dự thảo NQ về việc thông qua địa điểm xây dựng huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch.
 Tại các cuộc giám sát, Ban đã chất vấn và làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính. Ban cũng đã thảo luận, phát biểu nhiều ý kiến về việc lựa chọn địa điểm mới làm trung tâm huyện lỵ huyện Quảng Trạch so với các địa điểm khác. Sau khi giám sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban đã tổ chức họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ngoài việc giám sát thường lệ, Ban đã tổ chức giám sát và hoành chỉnh báo cáo giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trình tại kỳ họp.
[Trở về]