VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRONG THÁNG 5-6/2012 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
 Các Ban của HĐND thành phố Đồng Hới đã tổ chức giám sát tại các xã, phường về việc thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 và tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2012; giám sát tình hình thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và quyết toán kinh phí giai đoạn 2009-2011 đối với các trường học trên địa bàn thuộc thành phố quản lý; giám sát kết quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và việc giải quyết các kiến nghị của Ban tại kỳ họp thứ 4 về công tác tư pháp.
 - Trong quý 2/2012, Thường trực HĐND huyện Minh Hóa đã tổ chức giám sát kết quả sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất và chính sách vệ sinh môi trường nông thôn tại một số xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II; hướng dẫn HĐND 11 xã thực hiện quy trình bầu đội viên thuộc Dự án “đưa 600 tri thức trẻ làm Phó chủ tịch UBND xã tại 62 huyện nghèo” giữ chức Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016; tích cực chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2012.

Ban Biên tập

[Trở về]