Bản in     Gởi bài viết  
Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII 
 (QBĐT) - Sáng nay (11-7), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5. Kỳ họp được tổ chức trong ba ngày (từ 11 đến 13-7).

 
gh
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII.

Trong ngày làm việc đầu tiên, sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ nghe và xem xét các báo cáo, tờ trình, bao gồm: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND tỉnh; tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2017; các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban của HĐND và báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh... Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng mai, 12-7, HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên thảo luận. Trong phiên họp này, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; về các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Buổi chiều cùng ngày, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Ngọc Mai

[Trở về]