VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh quyết định nhiều nội dung quan trọng 
 

Sáng ngày 5/6/2020 tại Hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng và làm công tác nhân sự. Các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

 

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp

 Đồng chí Hoàng Minh Đề, TUV, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 14

 

Tại kỳ họp này, HĐND đã nghe các Ủy viên UBND tỉnh trình bày các Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua 7 dự thảo nghị quyết gồm: (1) Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình; (2) Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về giảm mức thu một số loại phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (3) Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; (4) Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh; (5) Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú, thành phố Đồng Hới; (6) Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết đặt tên Quảng Trường tại trung tâm thành phố Đồng Hới; (7) Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

HĐND tỉnh cũng đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp này.

Đồng chí Mai Xuân Hạp, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

 

Đồng chí Phạm Thị Hân, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã Hội trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội

 

 

 Đồng chí Nguyễn Công Huấn điều hành phiên thông qua các dự thảo nghị quyết


Với tinh thần, trách nhiệm, các đại biểu HĐND đã thống nhất cao thông qua 7/7 nghị quyết. Việc thông qua 7 nghị quyết này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh có cơ sở pháp lý trong công tác chỉ đạo, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, đồng chí Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

 


 Đồng chí Hoàng Đăng Quang phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua để kịp thời thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp trước tác động của dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các giải pháp củng cố và phát triển nguồn thu ngân sách, tiếp tục thực hiện các chương trình khôi phục du lịch, có giải pháp tích cực thúc đẩy du lịch phát triển trở lại sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19./.

Trần Thị Thu

[Trở về]