Ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Sau Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn...Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Lệ Thủy trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy trước Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Trước Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên...Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau huyện Lệ Thủy Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy sau Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Sau Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn...Xem tiếp