VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác tuần từ 03/03/2014 đến 08/03/2014 

Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnhTrưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh
 
Thứ  hai
(03/03)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương: Đi công tác Phú Thọ đến hết tuần.
Đ/c Nguyễn Ngọc Phương; Đ/c Mai Xuân Hạp: Làm việc tại cơ quan đến hết ngày thứ ba (04/03).
Đ/c Võ Minh Doang: Đi công tác miền nam đến hết ngày thứ ba (04/03)
Đ/c Đinh Bình Định: Làm việc tại cơ quan đến hết tuần.
Đ/c Đỗ Như Thắng: Làm việc tại cơ quan đến hết ngày thứ tư (05/03).
Thứ ba
(04/03)
Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH và lãnh đạo các Ban làm việc tại cơ quan.
Thứ
(05/03)
Đ/c Nguyễn Ngọc Phương; Đ/c Mai Xuân Hạp: Đi giám sát về các vấn đề đầu tư xây dựng của Ngân hàng Phát triển đến hết tuần.
Đ/c Võ Minh Doang: Làm việc tại cơ quan đến hết tuần.
Thứ năm
(06/03)
Đ/c Đỗ Như Thắng: Đi công tác cơ sở.
Thứ sáu
(07/03)
Đ/c Đỗ Như Thắng: Đi công tác cơ sở.
 
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Thứ hai
(03/03)
Đ/c Nguyễn Huệ: Đi công tác Phú Thọ đến hết tuần.
Đ/c Võ Ngọc Oánh: Đi công tác miền nam đến hết tuần. Nguyễn
Đ/c Nguyễn Thị Mai: Làm việc tại cơ quan.
Thứ ba
(04/03)
Đ/c Nguyễn Thị Mai: Làm việc tại cơ quan.
Thứ tư
(05/03)
Đ/c Nguyễn Thị Mai: Đi giám sát về các vấn đề đầu tư xây dựng của Ngân hàng Phát triển đến hết tuần.
 

[Trở về]