VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác tuần từ 12/05/2014 đến 18/5/2014 

Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnhTrưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh

 
Thứ  Hai
(12/5)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Đ/c Võ Minh Doang, Đ/c Mai Xuân Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Đ/c Nguyễn Ngọc Phương, Đ/c Đinh Bình Định: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Dự Hội nghị góp ý luật Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi.
Đ/c Đỗ Như Thắng: Sáng: Dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh; Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Thứ Ba
(13/5)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Đ/c Nguyễn Ngọc Phương, Đ/c Đinh Bình Định, Đ/c Mai Xuân Hạp: Sáng: Giám sát tại UBND huyện Lệ Thủy; Chiều: Họp Chi bộ.
Đ/c Võ Minh Doang: Đi cơ sở;
Đ/c Đỗ Như Thắng: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Họp Chi bộ.
Thứ Tư
(14/5)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Đ/c Đinh Bình Định: Sáng: Dự Lễ Bàn giao, tiếp nhận và an táng liệt sỹ; Chiều: Giám sát tại UBND thị xã Đồng Hới.
Đ/c Nguyễn Ngọc Phương: Sáng: Dự Lễ Bàn giao, tiếp nhận và an táng liệt sỹ; Chiều: Dự Hội nghị Góp ý Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.
Đ/c Võ Minh Doang: Đi cơ sở.
Đ/c Đỗ Như Thắng: Sáng: Dự Lễ Bàn giao, tiếp nhận và an táng liệt sỹ; Chiều: Dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh.
Đ/c Mai Xuân Hạp: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Giám sát tại UBND thành phố Đồng Hới.
Thứ Năm
(15/5)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Đ/c Đinh Bình Định, Đ/c Mai Xuân Hạp: Sáng: Giám sát tại huyện Bố Trạch; Chiều: Giám sát tại Trung tâm Kỹ thuật đo lường thí nghiệm.
Đ/c Nguyễn Ngọc Phương: Sáng: Tiếp công dân; Chiều: Đi công tác đến hết tuần.
Đ/c Võ Minh Doang: Tiếp công dân.
Đ/c Đỗ Như Thắng: Sáng: Dự Lễ trao xe lăn cho trẻ em tàn tật tại Trường nghề số 9; Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Thứ Sáu
(16/5)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Đ/c Đinh Bình Định, Đ/c Mai Xuân Hạp: Sáng: Giao ban Thường trực HĐND, các Ban, lãnh đạo Văn phòng; Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Đ/c Võ Minh Doang: Sáng: Giao ban Thường trực HĐND, các Ban, lãnh đạo Văn phòng; Chiều: Đi cơ sở.
Đ/c Đỗ Như Thắng: Sáng: Giao ban Thường trực HĐND, các Ban, lãnh đạo Văn phòng; Chiều: Dự Hội nghị tại Sở Giáo dục - Đào tạo.
Thứ Bảy
(17/5)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương: Sáng: Dự Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đ/c Võ Minh Doang: Đi cơ sở.
Chủ nhật
(18/5)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương: Đi cơ sở.
 
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Thứ Hai
(12/5)
Đ/c Nguyễn Huệ: Làm việc tại cơ quan.
Đ/c Võ Ngọc Oánh: Sáng: Tiếp công dân tại cơ quan; Chiều: Dự Hội nghị góp ý Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân tại Đoàn ĐBQH.
Đ/c Nguyễn Thị Mai: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Dự Hội nghị góp ý Luật Tổ chức Việt kiểm sát nhân dân tại Đoàn ĐBQH.
Thứ Ba
(13/5)
Đ/c Nguyễn Huệ: Sáng: Giám sát tại UBND huyện Lệ Thủy; Chiều: Họp Chi bộ.
Đ/c Võ Ngọc Oánh: Sáng: Làm việc với Công ty tư vấn xây dựng; Chiều: Họp Chi bộ.
Đ/c Nguyễn Thị Mai: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Họp Chi bộ.
Thứ Tư
(14/5)
Đ/c Nguyễn Huệ: Sáng: Dự Lễ Bàn giao, tiếp nhận và an táng liệt sỹ; Chiều: Giám sát tại UBND thành phố Đồng Hới.
Đ/c Võ Ngọc Oánh: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Đi cơ sở.
Đ/c Nguyễn Thị Mai: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Dự Hội nghị Góp ý Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.
Thứ Năm
(15/5)
Đ/c Nguyễn Huệ: Sáng: Giám sát tại huyện Bố Trạch; Chiều: Giám sát tại Trung tâm Kỹ thuật đo lường thí nghiệm.
Đ/c Võ Ngọc Oánh: Tiếp công dân.
Đ/c Nguyễn Thị Mai: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Họp Tổ Đảng Đoàn ĐBQH.
Thứ Sáu
(16/5)
Đ/c Nguyễn Huệ: Sáng: Giao ban Thường trực HĐND, các Ban, lãnh đạo Văn phòng; Chiều: Dự Hội nghị tại Sở Giáo dục - Đào tạo.
Đ/c Võ Ngọc Oánh, Đ/c Nguyễn Thị Mai: Sáng: Giao ban Thường trực HĐND, các Ban, lãnh đạo Văn phòng; Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Thứ Bảy
(17/5)
Đ/c Nguyễn Huệ: Làm việc tại cơ quan.
Chủ nhật
(18/5)
Đ/c Nguyễn Huệ: Thăm Đơn vị bộ đội tại Đảo Hòn La.
 

 

 

[Trở về]