Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác tuần từ 29/2/2016 đến 05/3/2016 
 Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tải lịch tuần

[Trở về]