VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác tuần từ 9/06/2014 đến 14/6/2014 

Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnhTrưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh
 
Thứ  Hai
(9/6)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương: Sáng: Kiểm tra tại Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại xã Tân Thủy; Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đ/c Nguyễn Ngọc Phương: Đi họp Quốc hội đến hết tuần.
Đ/c Võ Minh Doang: Dự Lễ thông quan tự động tại hải quan Cha Lo.
Đ/c Đinh Bình Định: Tiếp xúc cử tri tại huyện Minh Hóa.
Đ/c Đỗ Như Thắng: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Đi cơ sở.
Đ/c Mai Xuân Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ Ba
(10/6)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương: Sáng: Kiểm tra tại Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại xã Thái Thủy; Chiều: Dự họp HĐND huyện Quảng Trạch.
Đ/c Võ Minh Doang, Đ/c Mai Xuân Hạp: Sáng: Thẩm tra đề án ba loại rừng tại Huyện Lệ Thủy; Chiều: Thẩm tra đề án ba loại rừng tại Công ty TNHH1TV LCN Bắc Quảng Bình.
Đ/c Đinh Bình Định: Làm việc tại cơ quan đến hết tuần.
Đ/c Đỗ Như Thắng: Sáng: Đi cơ sở; Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ Tư
(11/6)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương: Sáng: Dự Hội nghị Tuyên dương thành tích và khen thưởng năm 2014; Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Đ/c Võ Minh Doang: Sáng: Dự Hội nghị Tuyên dương thành tích và khen thưởng năm 2014; Chiều: Thẩm tra quy hoạch ba loại rừng tại huyện Bố Trạch.
Đ/c Đỗ Như Thắng: Sáng: Đi cơ sở; Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Đ/c Mai Xuân Hạp: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Thẩm tra quy hoạch ba loại rừng tại huyện Bố Trạch.
Thứ Năm
(12/6)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương: Làm việc tại cơ quan.
Đ/c Võ Minh Doang: Sáng: Dự họp HĐND thị xã Ba Đồn; Chiều: Thẩm tra Quy hoạch ba loại rừng tại huyện Quảng Ninh.
Đ/c Đỗ Như Thắng: Sáng: Dự họp HĐND thị xã Ba Đồn; Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Đ/c Mai Xuân Hạp: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Thẩm tra Quy hoạch ba loại rừng tại huyện Quảng Ninh.
Thứ Sáu
(13/6)
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương: Kiểm tra chương trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.
Đ/c Võ Minh Doang, Đ/c Mai Xuân Hạp: Sáng: Thẩm tra quy hoạch ba loại rừng tại huyện Tuyên Hóa; Chiều: Thẩm tra quy hoạch ba loại rừng tại huyện Minh Hóa.
Đ/c Đỗ Như Thắng: Sáng: Đi cơ sở; Chiều: Dự họp Ban Văn hóa - Xã hội.
Thứ Bảy
(14/6)
Đ/c Võ Minh Doang, Đ/c Đỗ Như Thắng: Đi cơ sở.
 
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
 
Thứ Hai
(9/6)
Đ/c Nguyễn Huệ, Đ/c Nguyễn Thị Mai: Làm việc tại cơ quan.
Đ/c Võ Ngọc Oánh: Dự tiếp xúc cử tri tại Minh Hóa.
Thứ Ba
(10/6)
Đ/c Nguyễn Huệ: Sáng: Họp lãnh đạo Văn phòng, Trưởng, Phó các Phòng thuộc Văn phòng; Chiều: Dự kỳ họp HĐND huyện Quảng Trạch.
Đ/c Võ Ngọc Oánh, Đ/c Nguyễn Thị Mai: Sáng: Họp lãnh đạo Văn phòng, Trưởng, Phó các Phòng thuộc Văn phòng; Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Thứ Tư
(11/6)
Đ/c Nguyễn Huệ: Sáng: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Lộc Ninh; Chiều: Dự tiếp xúc cử tri tại Phường Đồng Mỹ.
Đ/c Võ Ngọc Oánh: Sáng: Dự Hội nghị Tuyên dương thành tích và khen thưởng năm 2014; Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Đ/c Nguyễn Thị Mai: Làm việc tại cơ quan.
Thứ Năm
(12/6)
Đ/c Nguyễn Huệ: Sáng: Dự kỳ họp HĐND thị xã Ba Đồn; Chiều: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Đ/c Võ Ngọc Oánh: Sáng: Làm việc tại cơ quan; Chiều: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Đ/c Nguyễn Thị Mai: Đi công tác Thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ Sáu
(13/6)
Đ/c Nguyễn Huệ, Đ/c Võ Ngọc Oánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ Bảy
(14/6)
Đ/c Nguyễn Huệ, Đ/c Võ Ngọc Oánh: Làm việc tại cơ quan.
 

 

 

 

[Trở về]