VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
Cử tri phản ánh, Trạm y tế xã Hóa Phúc hiện nay chưa được bố trí bác sỹ nên việc kê đơn thuốc và khám, chữa bệnh cho người dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Tỉnh quan tâm điều động, bố trí bác sỹ.

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp