VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ MÔ HÌNH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) 

       Ngày 22/11/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật...

Xem tiếp
Tham luận tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 6 tại tỉnh Quảng Bình 
 

Ban biên tập trang tin điện tử đăng tải các bài tham luận tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 6 với chủ đề "Kinh nghiệm hoạt động và giải pháp nâng cao chất lượng...

Xem tiếp
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 Đổi mới công tác quản lý điều hành công việc tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành, định...


Xem tiếp
Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân 
 Ngày 30/01/2019 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 629/2019/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019.

Xem tiếp
Một số kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát đầu tư công của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh 
 (Tham luận của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

tại Hội nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã năm 2018)
 

Xem tiếp