VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 Đổi mới công tác quản lý điều hành công việc tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành, định...


Xem tiếp
Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân 
 Ngày 30/01/2019 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 629/2019/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019.

Xem tiếp
Một số kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát đầu tư công của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh 
 (Tham luận của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

tại Hội nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã năm 2018)
 

Xem tiếp
Những giải pháp nâng cao chất lượng giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm ở thành phố Đồng Hới 
 

(Tham luận của HĐND thành phố Đồng Hới tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã năm 2018)

 

Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương...

Xem tiếp
Những điểm mới về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong Hiến pháp 2013 
 

Hiến pháp là đạo luật gốc của nhà nước, là văn bản pháp lý thể hiện sự ủy quyền của nhân dân cho nhà nước thực hiện quyền lực nhân dân. Do đó, quy định về mô hình tổ chức bộ máy nhà nước,...

Xem tiếp