VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tham luận tại Hội nghị Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 
 

Ban Biên tập Trang tin điện tử đăng tải các bài tham luận tại Hội nghị Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 với chủ đề “Thực trạng...

Xem tiếp
Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ 2020 
 

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định 90).

Xem tiếp
Những điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư 
 

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (Nghị định 30) thay thế cho Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 (Nghị dịnh 110) và Nghị định 09/2020/NĐ-CP...

Xem tiếp
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh 
Xem tiếp
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ MÔ HÌNH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) 

       Ngày 22/11/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật...

Xem tiếp