VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác tổ chức cán bộ 
(QBĐT) - Ngày 26-4, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác cán bộ". Đến dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang  phát biểu tại hội thảo
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.

Đề dẫn hội thảo khẳng định: Trong công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực và phòng, chống “chạy chức, chạy quyền” có mối quan hệ mật thiết với nhau, vì kiểm soát quyền lực tốt thì mới hạn chế, kiềm chế được tình trạng “chạy chức, chạy quyền” trong công tác cán bộ.

Đối với tỉnh ta, thời gian qua, công tác cán bộ luôn được các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị quan tâm, thực hiện có hiệu quả trên các mặt. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại, hạn chế về tổ chức bộ máy, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, hiện tượng tham nhũng, “chạy chức, chạy quyền” trong công tác cán bộ... làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với đội ngũ cán bộ. Những tồn tại, hạn chế đó là rào cản, trở ngại trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế-xã hội, do đó phải có những giải pháp căn cơ, thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới.

Hội thảo nhằm tập trung đánh giá tình hình kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay; nhận diện về vấn đề “chạy chức, chạy quyền” trong công tác cán bộ và chỉ ra nguyên nhân chính; đồng thời đề xuất những giải pháp để cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống “chạy chức, chạy quyền” trong công tác cán bộ hiện nay.

Các đại biểu dự hội thảo
Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Phòng, chống “chạy chức, chạy quyền” là một nội dung, giải pháp quan trọng trong việc thực hiện chiến lược cán bộ và được đặt trong mối quan hệ mật thiết với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng của toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị. Một trong những nguyên nhân của tình trạng “chạy chức, chạy quyền” là do “cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế” như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đã khẳng định.

Vừa qua, Trung ương đã đề ra nhiều nghị quyết, chủ trương quan trọng; tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương, giải pháp tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị hoạt động tốt, phát huy hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và để chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ của Đảng sắp tới, việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học hôm nay là việc làm hết sức có ý nghĩa. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị hội thảo tập trung phân tích làm rõ làm rõ vấn đề kiểm soát quyền lực và phòng, chống “chạy chức, chạy quyền” trong công tác cán bộ, tập trung các vấn đề, gồm: thực trạng kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở tỉnh trong thời gian qua, đề ra nguyên nhân, giải pháp, nhất là cơ chế nhằm thực hiện kiểm soát quyền lực tốt hơn; nhận diện được hành vi “chạy chức, chạy quyền” trong công tác cán bộ hiện nay; tập trung làm rõ mối quan hệ giữa kiểm soát quyền lực và phòng, chống “chạy chức, chạy quyền” trong công tác tổ chức cán bộ; làm rõ hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy; việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; cơ cấu tổ chức; công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật; quy chế, quy trình và việc thực hiện từng khâu trong công tác tổ chức cán bộ trong thời gian qua đã đảm bảo đúng quy trình, quy định hay chưa; đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung tham luận làm rõ các yêu cầu về nội dung hội thảo, đồng thời tham mưu, đề xuất nhiều cơ chế, các giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và thực hiện có hiệu quả việc phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tình trạng “chạy chức, chạy quyền” trong công tác cán bộ, thực hiện tốt hơn, chặt chẽ hơn các khâu của công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh có chất lượng, ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ngọc Mai

[Trở về]