VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình: Tập trung triển khai chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở cho người có công 
(Xây dựng) - Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong những năm qua luôn là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước. Việc làm này đã tạo nên sự thay đổi quan trọng trong đời sống của một bộ phận người có công.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII

 

Theo báo cáo giám sát chuyên đề của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2017 tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, việc thực hiện triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công được thông qua chính sách của Nhà nước theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và thông qua vận động xã hội hóa.

 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2015 toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho 3.697 hộ, trong đó xây mới cho 1.881 hộ và sửa chữa cho 1.816 hộ với số tiền 111.560.000.000 đồng. Đến cuối năm 2017, còn 10.739 hộ chưa được hỗ trợ kinh phí, trong đó xây mới còn 3.892 hộ và sửa chữa còn 6.847 hộ; dự kiến sẽ thực hiện hoàn thành trong năm 2018. Bên cạnh đó, từ kinh phí Quỹ đền ơn đáp nghĩa và huy động các nguồn lực xã hội hóa, năm 2015 - 2017 đã hỗ trợ xây dựng, sữa chữa thêm 140 nhà ở cho người có công, trị giá hơn 5,6 tỷ đồng.

 

Về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, thuê đất, miễn giảm thuế nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng được các ngành, địa phương thực hiện miễn giảm đất ở từ năm 2015 - 2017 cho 138.921 hộ.

 

Một căn nhà hỗ trợ người có công với cách mạng đã được hoàn thành

 

Tuy nhiên, việc triển khai chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn Trung ương bố trí chậm; việc lồng ghép các chương trình, dự án với thực hiện Quyết định 22 chưa hiệu quả.

 

Số hộ người có công của tỉnh tương đối nhiều, quá trình triển khai kéo dài nên có sự biến động về hiện trạng nhà ở, về đối tượng dẫn đến công tác rà soát, bổ sung 5.785 hộ ngoài Đề án đã phê duyệt, điều chỉnh đối tượng gặp nhiều khó khăn.

 

Việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất cho người có công có nơi còn để xảy ra thiếu sót.

 

Từ kết quả giám sát chuyên đề, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình có kiến nghị với UBND các cấp tại tỉnh Quảng Bình việc thực hiện xã hội hoá sâu hơn, thường xuyên hơn các phong trào và việc làm tình nghĩa như: Ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây nhà tình nghĩa; ưu tiên đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm đối với con thương binh, con liệt sỹ và người có công...

Nhất Linh

[Trở về]