VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Trạch sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Trạch sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp