VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Lịch công tác tuần từ 20/6/2016 đến 26/6/2016 
Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Xem tiếp
Lịch công tác tuần từ 23/5/2016 đến 27/5/2016 
 Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và...

Xem tiếp
Lịch công tác tuần từ 9/5/2016 đến 14/5/2016 
 Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Xem tiếp
Lịch công tác tuần từ 02/5/2016 đến 07/5/2016 
 Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Xem tiếp
Lịch công tác tuần từ 25/4/2016 đến 30/4/2016 
Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND...

Xem tiếp