VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tài liệu Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII

Xem tiếp
Tài liệu Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh khoá XVII 
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVII.
Xem tiếp
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII 
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII.

 

Xem tiếp
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII 
Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII

 

Xem tiếp
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVII 
 Các báo cáo, Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của các cơ quan, đơn vị liên quan trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7.

 

Xem tiếp