VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh 
 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh. Tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật.

 

1. Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

 

2. Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ vốn trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019

 

3. Tờ trình đề nghị thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Bình

 

4. Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 

5. Tờ trình về đề nghị bổ sung kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

- Tờ trình

- Phụ lục kèm theo

 

6. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách

 

[Trở về]