VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu phục vụ giám sát chuyên đề của Ban pháp chế 
Tài liệu phục vụ giám sát chuyên đề của Ban pháp chế về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

1. Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

2. Kế hoạch giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

3. Đề cương báo cáo đối với Ủy ban nhân dân các cấp

 

4. Đề cương báo cáo đối với Công an tỉnh và Công an cấp huyện

 

5. Đề cương báo cáo đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

6. Đề cương báo cáo đối với Sở Thông tin và Truyền thông

 

7. Đề cương báo cáo đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

 

8. Đề cương báo cáo đối với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể

 

9. Đề cương báo cáo đối với Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

 

10. Đề cương báo cáo đối với Sở Y tế

 

11. Đề cương báo cáo đối với Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện

 

12. Đề cương báo cáo đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

 

13. Phụ lục 1, 2

 

14. Phụ lục 3, 4, 5

 

15. Biểu mẫu dành cho TAND, Viện KSND

 

 

 

[Trở về]