VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế 
 Tài liệu phục vụ giám sát chuyên đề về "Tình hình thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2014 - 2016" của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
 

1. Kế hoạch giám sát Tình hình thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 

2. Đề cương báo cáo của Công an tỉnh và công an cấp huyện

 

3. Đề cương báo cáo của TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện

 

4. Đề cương báo cáo của VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện

 

5. Đề cương báo cáo của Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải

 

6. Phụ biểu số 1

 

7. Phụ biểu số 2 (Đối với công an các cấp thống kê theo các Phụ lục 01 đến 05A; Đối với Thanh tra Sở GT-VT thống kê theo các Phụ lục: 01 đến 04 và Phụ lục 05B)

[Trở về]