VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu phục vụ kỳ họp 18 HĐND tỉnh khoá XVI 
 Tài liệu phục vụ kỳ họp 18 HĐND tỉnh khoá XVI

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Báo cáo của Ban Pháp chế về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016;

 
14. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về: kết quả công tác của Tòa án nhân dân và Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; kết quả công tác của ngành kiểm sát nhiệm kỳ 2011 - 2016; dự thảo Nghị quyết vể tổng kết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016;

 

[Trở về]