VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVII 
 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVII

 

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

 

(Phụ lục Báo cáo).

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

 

3. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình 6 tháng cuối năm 2016.

 

4. Báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2016.


5. Báo cáo tình hình hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2016.

 

6. Báo cáo tình hình hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2016.

 

7. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND thông qua dự thảo Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

8. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND thông qua dự thảo Nghị quyết thông qua Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020.

 

9. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND thông qua dự thảo Nghị quyết thông qua phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

 

10. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND thông qua dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới.

 

11. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND thông qua Danh mục dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

12. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thông qua vị trí xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình.

 

13. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND thông qua dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

 

14. Báo cáo của Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII.

 

15. Báo cáo của Ban văn hoá - xã hội thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII.

 

16. Báo cáo của Ban Pháp chế về:

- Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII;

- Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

17. Dự thảo Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

18. Dự thảo Nghị quyết thông qua Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020.

 

19. Dự thảo Nghị quyết thông qua phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

 

20. Dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới.

 

21. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

22. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua vị trí xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình.

 

23. Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

 

24. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2016.

 

25. Báo cáo của UBND tỉnh về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

[Trở về]