VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 3, HĐND khoá XVII 
 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XVII.

 

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu các loại phí, lệ phí và tỷ lệ trích lại cho đơn vị thu phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

 

2. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Đề án nâng cấp thị trấn Kiến Giang mở rộng lên đô thị loại IV.

 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Đề án nâng cấp thị trấn Hoàn Lão mở rộng lên đô thị loại IV.

 

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại tại Trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.

 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án đu tư xây dựng hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc Khu công viên Cầu Rào, thành phố Đồng Hới theo hình thức đi tác công tư (PPP).

 

6.1 Tờ trình của Thường trực HĐND tnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc Quy định một số định mức hỗ trợ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Bình

 

6.2. Quy định kèm theo Tờ trình

 

7. Tờ trình của Thường trực HĐND tnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2017 ca HĐND tỉnh.

 

8. Báo cáo của Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra các Tờ trình, Dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XVII.

 

9. Báo cáo của Ban pháp chế thẩm tra các Tờ trình và Dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XVII.

 

10. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

  

11.1. Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định một số định mức hỗ trợ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Bình.

 

11.2. Quy định kèm theo Dự thảo nghị quyết

 

12. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2017 ca HĐND tỉnh.

[Trở về]