VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Triệu tập Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 
 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thông báo kết luận số 63/TB-TTHĐND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm (Kỳ họp thứ 15), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với các nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, quyết định các mục tiêu, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tổ chức trong 03 ngày, khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 07 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Đồng Hới.

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp./.
 

Trần Thị Thu

[Trở về]