VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2018 
Sáng ngày 06/9/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018 do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

 

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 8 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã đôn đốc, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 7 và tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch. Qua giám sát cho thấy UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và có những chuyển biến tích cực, nhất là các chỉ tiêu, kế hoạch đều đạt và vượt, cụ thể: sản lượng khai thác thủy sản tăng 3,9%, sản xuất công nghiệp tăng 7,5%... thu ngân sách 8 tháng ước đạt 2.315,7 tỷ đồng tăng 8,9% so với cùng kỳ.


Cũng trong tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, có văn bản trả lời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đối với 06 nội dung của UBND tỉnh xin ý kiến như: lĩnh vực đất đai, chủ trương đầu tư và phương án sử dụng, trả nợ vốn vay dự án, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn …

Đối với hoạt động của các Ban HĐND tỉnh: trong tháng 8, các Ban HĐND tỉnh đã ban hành giám sát các chuyên đề còn lại theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2018.


Các hoạt động khác như: xử lý đơn thư của công dân, tổng hợp kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, tham gia góp ý các dự thảo luật, khởi động dự án Dân chấm điểm M-Score trong lĩnh vực y tế… được triển khai hiệu quả.


Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng 9/2018, đó là: Tiếp tục đôn đốc UBND tỉnh, các cấp, các ngành cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan giải quyết hiệu quả kết luận của chủ toạ kỳ họp thứ 7, các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh... và chỉ đạo, điều hòa các Ban của HĐND tỉnh tập trung giám sát các vấn đề nổi lên được cử tri quan tâm và triển khai có chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

Trần Thị Thu

 

[Trở về]