VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XVIII

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Hải Châu

   

 

 

 Phó Chủ tịch Thường trực

Nguyễn Công Huấn

Phó Chủ tịch 

Hoàng Xuân Tân

   
 
Ủy viên - Trưởng Ban
Pháp chế
Nguyễn Lương Bình
 

Ủy viên - Trưởng Ban

Văn hoá - Xã hội
Lê Văn Bảo


   

[Trở về]