VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  

Chủ tịch HĐND tỉnh
Hoàng Đăng Quang

   

 

 

 Phó Chủ tịch

Nguyễn Công Huấn

Phó Chủ tịch - Trưởng Ban
kinh tế - ngân sách
Nguyễn Lương Bình

   
Ủy viên - Trưởng Ban
pháp chế
Trần Hải Châu
Ủy viên - Trưởng Ban
văn hóa - xã hội
Phạm Thị Hân
Ủy viên - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Hoàng Minh Đề


   

[Trở về]