VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại trường Tiểu học Nghĩa Ninh 
 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020”, chiều ngày 09/10/2020 Đoàn giám sát của Ban Văn hóa...

Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại trường Mầm non Đức Ninh 
 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020”, sáng ngày 09/10/2020 Đoàn giám sát của Ban Văn hóa...

Xem tiếp
Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại trường Trung học cơ sở Lộc Ninh 
 

Tiếp tục Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015- 2020”, sáng ngày 08/10/2020 Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội...

Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám 
 

Tiếp tục Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020”, sáng ngày 07/10/2020 Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội...

Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại trường Trung học cơ sở Liên Thủy 
 

Tiếp tục Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020”, chiều ngày 06/10/2020 Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội...

Xem tiếp