VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 
 Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVI tổ chức từ ngày 10-12/7/2012 Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2012. Ban Biên tập Bản tin giới thiệu tóm tắt những kết quả đạt được và những nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm như sau:
 Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, tỉnh ta tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn: Lạm phát, lãi suất ở mức cao. Sản xuất có dấu hiệu suy giảm do tiêu thụ hàng hóa chậm, hàng tồn kho tăng. Vốn huy động thiếu cùng với thị trường tiêu thụ giảm sút gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Với quyết tâm cao của các cấp, các ngành, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp cùng với sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Trung ương nên tỉnh ta đã vượt qua một phần khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích lệ: Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển; Sản xuất nông nghiệp, vụ Đông Xuân được mùa. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các chính sách xã hội... tiếp tục được quan tâm đúng mức. Quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 6,2 % (Cao hơn mức bình quân chung của cả nước 4,4%); Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,4% (KH cả năm tăng 4,5 %, thực hiện cùng kỳ 2,6%); Sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 18,64 vạn tấn, tăng 11,1% so với kế hoạch, tăng 1,14% cùng kỳ (KH cả năm đạt 26,5 vạn tấn); Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,3% (KH cả năm tăng từ 16-17%, thực hiện cùng kỳ 15,1%); Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 9,2% (KH cả năm tăng 11 – 12 %, thực hiện cùng kỳ 11,3%); Giá trị kim ngạch xuất khẩu 66,8 triệu USD, đạt 44,5% kế hoạch, bằng 93,7% so cùng kỳ (KH cả năm đạt 145 triệu USD); Thu ngân sách trên địa bàn 782 tỷ đồng (dự toán cả năm 1.815 tỷ đồng), bằng 43,1% dự toán, tăng 10,4% so cùng kỳ;

Về văn hoá - xã hội: Văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ. Sáu tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 1,976 vạn lao động, đạt 63,7% KH, tăng 13,8% so với cùng kỳ; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,82% (đến đầu năm 2012, toàn tỉnh còn 20,5% hộ nghèo và 15,9% hộ cận nghèo; kế hoạch cả năm giảm 3,5 -4%). Chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo được triển khai thực hiện tốt, đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, đến nay, có 6.081 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, số lượng học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cao.  Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,5% và tốt nghiệp bổ túc THPT đạt 97,5%. Tỷ lệ phổ cập THCS đạt 99,4% xã, phường thị trấn (KH cả năm đạt 99,4%). Có 83% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo chuẩn cũ (KH cả năm đạt 45% theo chuẩn mới); 100% trạm y tế có bác sỹ làm việc (KH cả năm đạt 100%).

Quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội: Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lệ thủy. Phối hợp với các ngành thực hiện dự án tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào; giải quyết các vấn đề liên quan về biên giới. Tổ chức triển khai tốt các cuộc diễn tập quân sự, phòng cháy, chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo... Đã thường xuyên nắm bắt tình hình, tổ chức nhiều đợt truy quét, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm: ma túy, mại dâm, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất nổ, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng. Tai nạn giao thông đã được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên đây, HĐND tỉnh cũng phân tích những mặt còn hạn chế, yếu kém, trong đó nổi lên là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm lại và đạt thấp so với những năm gần đây. Giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Quy mô, số lượng doanh nghiệp của tỉnh còn nhỏ, năng lực tài chính yếu, hiệu quả hoạt động thấp. Đến nay, có khoảng 126 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 141 doanh nghiệp chờ giải thể, 352 doanh nghiệp không tìm thấy địa chỉ. Tiến độ triển khai một số công trình, dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm. Chất lượng giáo dục, đào tạo có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, miền; chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Trật tự an toàn xã hội, tội phạm hình sự và an ninh ở một số địa bàn, nhất là khu vực nông thôn còn diễn biến phức tạp...

Trên cơ sở xác định, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 còn  nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, vốn vay ngân hàng tiếp cận còn khó khăn, lãi suất tín dụng còn cao, ... trong khi chỉ tiêu kế hoạch của 6 tháng cuối năm còn lại rất cao. Vì vậy, để thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, HĐND tỉnh xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp của Chính phủ: Triển khai thực hiện các giải pháp về vốn, thị trường tiêu thụ trong nước, trong tỉnh và xuất khẩu theo các cơ chế, chính sách Nhà nước và Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển. Thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất vay; gia hạn, kéo dài thời gian nộp thuế, giảm tiền thuê đất, miễn thuế môn bài...; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư nhà nước. Thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát; tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống tài chính, ngân hàng và cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Về công tác quy hoạch: Tập trung xây dựng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành, địa phương. Chỉ đạo triển khai phát triển đô thị theo kế hoạch, nhất là  nâng cấp thành phố Đồng Hới lên đô thị loại 2 và thị trấn Ba Đồn mở rộng lên thị xã.

3. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh SXKD: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Phấn đấu đạt chỉ tiêu sản lượng vụ Hè-Thu đã đề ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông, Đông-Xuân 2012 - 2013. Tập trung chỉ đạo khôi phục và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm, nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Sớm hoàn thành công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Tạo điều kiện để ngư dân khai thác hải sản vùng biển xa; đẩy mạnh nuôi trồng và chế biến, xuất khẩu thủy sản. Tăng cường công tác quản lý hoạt động tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các các doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất, đặc biệt là vốn, thị trường và nguồn cung cấp điện. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành các dự án sản xuất như: Xi măng Văn Hóa, Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Quảng Tín... Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thi công nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch. Tăng cường thu hút các dự án đầu tư, phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ. Tăng cường quản lý giá cả, thị trường, ngăn chặn gian lận thương mại. Quản lý, khai thác tốt khu du lịch động Thiên Đường, động Phong Nha, động Tiên Sơn và các tuyến du lịch mới. Phát huy hiệu quả các tuyến bay tại sân bay Đồng Hới. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học công nghệ.

Đổi mới phương thức và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án ODA. Xây dựng các dự án để vận động thêm các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.

Tiếp tục rà soát, thu hồi các trường hợp giao đất, cho thuê đất quá thời hạn chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án phát triển quỹ đất cả ở tỉnh, các huyện. Phấn đấu trong năm 2012 cơ bản hoàn thành việc đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản.

4. Văn hóa, xã hội và đời sống: Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường đạt chuẩn. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa để thu hút các nguồn lực. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường chuyên nghiệp và dạy nghề. Chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới. Đẩy mạnh phổ cập giáo dục bậc trung học.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh bồi dưỡng và nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Tích cực triển khai công tác y tế dự phòng. Kiểm tra chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát việc hành nghề y, dược. Tăng cường chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

Triển khai tốt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chăm lo thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng. Không để thiếu đói xảy ra. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh nghèo. Triển khai thực hiện Chương trình nhà ở hộ nghèo giai đoạn tiếp theo.

Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Tăng cường công tác quản lý các hoạt động, dịch vụ văn hoá. Đẩy mạnh công tác đào tạo vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao. Tăng cường quản lý các lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình...

5. Tài chính - tín dụng, ngân hàng: Chú trọng phát triển quỹ đất để tăng nguồn thu, tập trung, kiên quyết thu nợ thuế, chống thất thu. Quản lý điều hành chặt chẽ chi ngân sách nhà nước bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chính sách tiền tệ và chủ trương tái cơ cấu các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Đẩy mạnh huy động vốn để cho vay phát triển sản xuất kinh doanh.

6. Tập trung chỉ đạo tốt để huy động các nguồn lực nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Phấn đấu trong tháng 9 năm 2012 khởi công xây dựng cầu Nhật Lệ 2. Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ từng dự án theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình. Thực hiện soát xét lại các dự án không cân đối được nguồn vốn.

7. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội: Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề xảy ra; diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chú trọng phòng chống tội phạm ma túy ở các địa bàn phức tạp. Tiếp tục triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

8. Chủ động triển khai phòng, chống lụt bão và các phương án cứu hộ, cứu nạn: Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ để ứng phó kịp thời khi có lụt, bão xảy ra.

9. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013: Thực hiện bắt đầu từ cơ sở, dự báo hết tình hình, gắn tăng trưởng với xoá đói giảm nghèo, tái cơ cấu nền kinh tế và lồng ghép với các chương trình, dự án, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian.

10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện tắc trách trong giải quyết công việc. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của bộ máy Nhà nước gắn với thực hiện tốt nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về một số vần đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay./.

Ban Biên tập

[Trở về]