VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
Cử tri phản ánh, Trạm y tế xã Hóa Phúc hiện nay chưa được bố trí bác sỹ nên việc kê đơn thuốc và khám, chữa bệnh cho người dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Tỉnh quan tâm điều động, bố trí bác sỹ.

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
Đề nghị Tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt cầu Ka Tang (thuộc xã Lâm Hoá). Di tích đã được công nhận từ lâu, cần được đầu tư tôn tạo.

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Trạch sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Trạch sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Bố Trạch trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Bố Trạch sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Bố Trạch trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Bố Trạch sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Bố Trạch trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Ninh sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Ninh sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Lệ Thủy trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Lệ Thủy sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Lệ Thủy trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Lệ Thủy sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Lệ Thủy trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp